Zatoka pełna żaglówek

Dotacje dla turystyki

 Terminy Rozpoczęcie: 30-04-2019 Zakończenie: 28-06-2019
Minimalna wartość projektu netto 500 tys. PLN
Maksymalna kwota dotacji 4 mln PLN
Udział własny: Min. 45%
Jakie działania? Innowacyjne produkty turystyczne, zwłaszcza z: – turystyki wodnej, – turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej, – turystyki poznawczej i kulturowej.
Jakie koszty? Inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do: – budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Specyfika konkursu: – na bazę noclegową i SPA & Wellness wydatki mogą być poniesione tylko przy projektach położonych w Specjalnej Strefie Włączenia (biedniejsze regiony województwa) – zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 (samochody specjalne), 748 (przyczepy), 773 (tabor transportu śródlądowego) oraz 790 (pozostałe środki transportu) zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.

 

Więcej szczegółów:
Jakub Szczodry
Ekspert ds. dotacji
tel. 669 921 145
js@aob.biz.pl

Pobierz załącznik:
Dotacje dla turystyki fiszka