Artykuły
Artykuły nieruchomości

Czym jest zadatek?

W momencie zawierania umowy strony często decydują się na zabezpieczenie w formie zaliczki lub zadatku. Dziś skupimy się na tym drugim i odpowiemy na pytania:

  • Czym jest zadatek i kiedy się go wpłaca?
  • Jaki jest jego cel i jakie przynosi konsekwencje?
  • Jakiej wysokości jest standardowy zadatek?

Czym jest zadatek i kiedy się go wpłaca?

Zadatek jest prawnie regulowany przez Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.0.1145 art. 394), gdzie postanowiono, że jest to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej, wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy – najczęściej przedwstępnej.

Jaki jest cel zadatku i jakie przynosi on konsekwencje?

Jest to zabezpieczenie realizacji umowy chroniące obie strony. Jeśli nie dojdzie do jej wykonania przez jedną ze stron, to ta druga może od niej odstąpić, a nawet żądać odszkodowania.

Możliwe są 3 sytuacje:

  • Kiedy usługa nie zostanie zrealizowana przez klienta, zadatek przepada na rzecz usługodawcy.
  • Kiedy usługa nie zostanie zrealizowana z winy usługodawcy, zadatek zostaje zwrócony klientowi w podwójnej wysokości.
  • Kiedy umowa zostanie rozwiązana przez obie strony, lub z powodu okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, zadatek zostaje zwrócony w takiej samej wysokości, w jakiej został wpłacony.

Tym samym dyscyplinuje on obie strony w dotrzymaniu warunków zawartej umowy.

Jakiej wysokości jest standardowy zadatek?

Ustalenie poziomu zadatku jest dowolne. Należy jednak pamiętać, że wysokość zadatku nie może przekroczyć wartości przyszłego zobowiązania, ponieważ jedna ze stron mogłaby otrzymać odszkodowanie nieadekwatne do wartości umowy.

W przypadku rynku nieruchomości bardzo często kupujący, zawierając umowę przedwstępną, płaci sprzedającemu zadatek, który wynosi 10% całości ustalonej ceny sprzedaży.

Jak poprawnie oszacować cenę nieruchomości?

Autor wpisu


Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście
Imię
E-mail
Telefon
Treść wiadomości
Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi artykułami

Imię
Nazwisko
E-mail

Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.