finansowanie inwestycji

Czas na rozwój

doradztwo finansowe

Finanse
Doradztwo inwestycyjne

icon-drop1

Od 2010 roku doradzamy przedsiębiorcom jak zaplanować inwestycję, pozyskać środki na jej sfinansowanie w postaci kredytu lub pożyczki, wynegocjować najlepsze warunki spłaty kredytu.

Realizujemy projekty warte od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów.

Naszymi Klientami są firmy z sektora MŚP jak i duże przedsiębiorstwa.

Wynegocjowaliśmy dotychczas dogodne warunki kredytów na różne inwestycje o łącznej wartości ponad 1,1 mld PLN.

Doradzamy kompleksowo na każdym etapie - od pomysłu do zakończenia inwestycji. Całość prac wykonujemy w imieniu Inwestora, załatwiając wszystkie formalności. Na każdym etapie inwestycji zapewniamy odpowiednie ubezpieczenie oraz doradztwo prawne. W efekcie tworzymy idealnie skrojoną dla projektu i firmy ofertę finansowania inwestycji.

Nasze usługi finansowe

icon-drop1
 • Doradztwo w wyborze najwłaściwszej formy prawnej i organizacyjnej nowego przedsięwzięcia.
 • Pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek celowych.
 • Obsługa prawna przy wprowadzaniu zmian w umowach spółki.
 • Kompletowanie dokumentacji i danych od Inwestora.
 • Pomoc w doborze właściwej struktury aktywów i pasywów dla poszczególnych rodzajów działalności.
 • Przygotowanie dokumentacji dla potencjalnych inwestorów (teaser, term sheet, prezentacje, itp.).
 • Optymalizacja procesu inwestycyjnego.
 • Wstępna ocena możliwości i zdolności kredytowej inwestora.
 • Dobór i weryfikacja form zabezpieczeń finansowania.
 • Ocena ekonomiczna i biznesowa planowanej inwestycji:
  • ocena opłacalność projektu,
  • weryfikacja dokumentacji formalno-prawnej całego przedsięwzięcia,
  • analiza czynników makro i mikro ekonomicznych.
 • Wybór optymalnych źródeł finansowania dopasowanych do wymagań Inwestora.
 • Ustalenie struktury finansowania Inwestycji.
 • Sporządzenie biznes planu/ studium wykonalności.
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o finansowanie Inwestycji (z wyłączeniem specjalistycznych opracowań nie ekonomicznych), w tym składanie uzupełnień i wyjaśnień na etapie oceny wniosku.
 • Nadzór nad procesem aplikacyjnym.
 • Negocjacja warunków w instytucjach finansowych.
 • Nadzór finansowy nad realizacją projektu w okresie wypłaty transz finansowania.
 • Rozliczanie projektu.

Zadzwoń do nas

+48 91 888 88 44

Napisz do nas

biuro@aob.biz.pl

Odwiedź nas

ul. Armii Krajowej 14b III p. 72 - 600 Świnoujście

Leave a Comment