dotacje firma
dofinansowanie z uni

Dzięki doświadczeniu finalizujemy 98% złożonych wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Do tej pory z sukcesem pozyskaliśmy fundusze dla firmy z branży turystycznej, gastronomicznej, transportowej, przetwórstwa spożywczego i przemysłu lekkiego.

Programy dotacyjne na lata 2014 – 2020 dają ogromne szanse dla powstania nowych inwestycji, rozwoju firmy i tym samym zwiększenia zysków.

Zespół naszych ekspertów i analityków szczegółowo omawia plany z Klientem i wyszukuje najlepsze dla danej inwestycji programy dotacyjne.

Mamy wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które pozwalają z sukcesem przejść przez zawiłe procedury pozyskania dotacji. Służymy wsparciem na każdym etapie od pomysłu po rozliczenie.

Dofinansowania na inwestycje

 1. Weryfikujemy plany Klienta i wyszukujemy programy, z których można uzyskać dotację.
 2. Sprawdzamy, jakie formalności trzeba spełnić.
 3. Określamy harmonogram działania.
 4. Pomagamy stworzyć plan projektu.
 5. Wspólnie oceniamy szanse i wybieramy program, który daje największe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania.
 6. Gromadzimy niezbędną dokumentację.
 7. Występujemy do odpowiednich instytucji publicznych o zaświadczenia lub inne dokumenty, które są potrzebne do złożenia wniosków aplikacyjnych.
 8. Koordynujemy współpracę z innymi podmiotami tj. architekci, eksperci ds. technicznych, eksperci ds. innowacji lub wdrażania wyników prac badawczo – rozwojowych. Działania takie podejmujemy w zależności od programu, w którym planujemy ubiegać się o dofinansowanie.
 9. Po informacji o otrzymaniu dotacji przygotowujemy dokumenty do podpisania umowy.
 10. Zbieramy niezbędne pozwolenia, zaświadczenia i formularze, które instytucja przyznająca dofinansowanie wymaga w celu podpisania umowy.
 11. Pilnujemy, aby wszystkie działania były prowadzone jak najszybciej, gdyż podpisanie umowy otwiera drogę do realizacji projektu bez obaw o środki finansowe.

 1. Nadzorujemy postęp projektu oraz składamy stosowne dokumenty w trakcie jego realizacji.
 2. Przygotowujemy postępowania przetargowe lub ofertowe, pomagamy przy wyborze wykonawców lub dostawców urządzeń na bazie przeprowadzonego postępowania.
 3. Zbieramy dokumentację księgową, sprawdzamy postęp prac oraz na bazie tych dokumentów przygotowujemy wnioski rozliczające projekt lub udzielone zaliczki.
 4. Po zakończeniu inwestycji rozliczamy cały projekt:
  • przedkładamy wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego zakończenia projektu w instytucji udzielającej dofinansowania.
  • koordynujemy współpracę z wykonawcami robót, dostawcami sprzętu i innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt, które muszą przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o jego zakończeniu, takie jak protokoły odbioru prac, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dopuszczenie do użytkowania.
  • pomagamy w organizacji wydarzeń promujących zakończenie projektu, takich jak przygotowanie odpowiednich tablic z informacją o projekcie, materiałów reklamowych czy też samego wydarzenia związanego z uruchomieniem działalności powstałej w wyniku realizacji projektu.

Aktualne konkursy dotacji

icon-drop1
 • keja

  Dotacje dla sektora turystycznego do 4 mln PLN

  • Minimalna wartość projektu netto: 500 tys. PLN
  • Maksymalna kwota dotacji: 4 mln PLN
  • Udział własny: Min. 45%
  • Innowacyjne produkty turystyczne, zwłaszcza z:
   • turystyki wodnej,
   • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej,
   • turystyki poznawczej i kulturowej.

Leave a Comment