Artykuły
Dotacje

Jakie jest wynagrodzenie za pozyskanie dotacji?

Ustalenie wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zawsze podlega negocjacjom, gdyż do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Ustalenie wynagrodzenia doradcy

Pierwszy etap konsultacji jest bezpłatny – poznajemy na spotkaniu, jak firma funkcjonuje, w jakiej branży, jakie ma plany rozwojowe oraz jakie są przed nią perspektywy.

Po tym etapie najważniejsze jest stworzenie planu projektu, tj. jego zakresu i kosztów. Zebrane w ten sposób informacje dają nam możliwość poszukiwania odpowiedniego programu, w którym będziemy ubiegać się o uzyskanie dotacji.

Wiedząc już, gdzie będziemy aplikować, sprawdzamy, jaki zakres dokumentacji jest wymagany. Ważne jest określenie, jakie dodatkowe dokumenty będą niezbędne do wniosków aplikacyjnych – czy będzie to biznesplan, czy studium wykonalności, czy jeszcze inne dokumenty.

Pozwala to nam oszacować czas pracy, który będziemy musieli poświęcić na tym etapie i go wycenić. W zależności od stopnia skomplikowania przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to koszt od 4 tys. zł netto do nawet 15 tys. przy bardzo złożonych projektach.

Co jeszcze wpływa na koszt doradcy?

Zasadniczą cześć wynagrodzenia związana jest z osiągnięciem sukcesu i pozyskaniem dotacji.

Określamy ją zazwyczaj procentowo do uzyskanej kwoty, podobnie jak wcześniej biorąc pod uwagę specyfikę danego konkursu i złożoność projektu.

W zależności od kwoty, o którą się ubiegamy, może to być wynagrodzenie w przedziale od 4% do 10% od uzyskanej dotacji.

Dokładne wskazanie parametrów wynagrodzenia następuje po szczegółowej analizie projektu i konkursu dotacyjnego.

Bierzemy pod uwagę czas pracy na zebranie stosownej dokumentacji, np. znacznie więcej czasu zabierze zebranie dokumentacji budowlanej niż dokumentacji związanej z zakupem jednej maszyny. Sprawdzamy, jakie dokumenty od podmiotów zewnętrznych będą niezbędne i określamy, kto je będzie pozyskiwał.

Jeśli zdecydują się Państwo udzielić nam pełnego pełnomocnictwa do załatwiania takich spraw, to będzie to również wpływać na wysokość wynagrodzenia.

Dysponujemy również bazą podmiotów zewnętrznych świadczących dodatkowe usługi, tj. rzeczoznawców, kosztorysantów, ekspertów w danej branży itp., których możemy polecić, ale których usługi mogą być dodatkowo płatne.

Naszym celem jest jak najbardziej obiektywne przedstawienie kosztów, które trzeba ponieść, ubiegając się o dotację, gdyż nie chcemy mydlić oczu,
że środki te są dostępne dla każdego i bez żadnego wysiłku.

Działamy tak, aby klient miał pełny obraz zarówno korzyści, jak i ryzyka i kosztów związanych z ubieganiem się o dotację, co ułatwia mu decyzję, czy o te środki aplikować.

Zazwyczaj wynagrodzenie za sukces dzielimy na trzy etapy:

 1. Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu do dofinansowania (zazwyczaj publikowane są listy projektów, które w danym konkursie zostały wybrane) – przyjmujemy, że z procentowego wynagrodzenia na tym etapie pobieramy jego 50%, czyli jeśli uzyskaliśmy 1 mln dofinansowania, w którym za sukces umówiliśmy się na 5%, to z kwoty 50 tys. zł na tym etapie fakturujemy 25 tys. zł
 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie – po tym etapie przyjmujemy, że pobieramy 25% z procentowego wynagrodzenia, na które umówiliśmy się za sukces, a więc analogicznie do powyższego wyliczenia za zakończenie tego etapu pobralibyśmy 12,5 tys. zł.
 3. Rozliczenie dotacji – po tym etapie pobieramy ostatnią część z procentowego wynagrodzenia, zazwyczaj jest to 25% od umówionej wysokości, a więc tak jak w punkcie 2. byłaby to kwota 12,5 tys. zł

Transparentność jest dla nas najważniejsza

Polityka określania wynagrodzenia oparta jest u nas o zasadę pełnej transparentności, gdyż na rynku pojawiło się dużo firm oferujących swoje usługi tylko za osiągnięcie sukcesu i w ten sposób naciągających klientów sloganami, że nic ich to nie będzie kosztować.

W aob consulting nie zgadzamy się z takim podejściem, gdyż w naszej ocenie decyzja o ubieganie się o dotację musi być dobrze przemyślana i poddana analizie wszystkich korzyści i kosztów.

Dostarczamy więc pełne informacje, czego się można spodziewać i ile to może kosztować.

Autor wpisu

  Kontakt

  Skontaktuj się
  z nami

  adres
  Armii Krajowej 14b, IIIp
  72-600 Świnoujście

  Formularz kontaktowy

   Zapytanie

   Termin

   Dane kontaktowe

   Zgody

   Zapisz się do newslettera

   Bądź na bieżąco z naszymi artykułami

    Imię
    Nazwisko
    E-mail
    Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.