Artykuły
Dotacje

Ostatnia szansa na dotacje dla firm z Pomorza Zachodniego

Z tekstu dowiesz się:

➤ kiedy rusza konkurs i jakie są jego warunki

➤ na co można otrzymać dotację

➤ na jakie kryteria zwrócić szczególną uwagę

➤ jakie dokumenty musisz przygotować

➤ jak ocenić ryzyko i je minimalizować

➤ na co zwracać uwagę podczas realizacji projektu

Termin konkursu i podstawowe warunki

Do 22 lutego 2021 r. firmy z naszego regionu mogą ubiegać się o dotację na rozwój. Do wykorzystania będzie 50 mln zł, z czego 20 mln ma trafić do branży turystycznej. Jeśli w 2021 r. planujesz inwestycje, to jest to ostatnia szansa, aby otrzymać wsparcie.

Dla turystyki minimalna wartość projektu netto to 300 tys. zł, a dla pozostałych branż jest to 500 tys. Nowością w tych konkursach jest brak wyższej oceny przy zwiększaniu zatrudnienia – jeśli firma funkcjonuje, dłużej niż 3 miesiące to wystarczy, że utrzyma zatrudnienie na poziomie minimum 3 osób.

Jeśli nie zatrudnia tylu, to musi to zrobić po rozpoczęciu projektu i utrzymać ten minimalny stan przez 2 lata. Aby ten warunek nie był zbyt uciążliwy, to wystarczy, że osoby te będą pracować dla firmy, ich stanowiska nie muszą być bezpośrednio związane z projektem.

Na co można dostać dotację unijną?

Z dotacji sfinansować można częściowo inwestycje w zakup maszyn lub urządzeń. Może ona pokryć koszty budowy nowego obiektu czy też hali produkcyjnej.

Możliwe jest też zlecenie zaprogramowania aplikacji pozwalającej na wprowadzenie nowej usługi lub umożliwienie sprzedaży posiadanych produktów.

Ważne jest, aby efektem było wprowadzenie innowacji w gospodarce, najlepiej na poziomie krajowym lub światowym.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Dodatkowe punkty można uzyskać za wprowadzenie w projekcie działań przyczyniających się do ograniczenia występowania wirusa SARS-COV 2.

Środki można otrzymać m.in. na urządzenia do ozonowania, przebudowę obiektów itp. Szansę na lepszą ocenę będą również miały projekty z ekoinnowacją.

W konkursie dla branży turystycznej z kolei większe szanse będą miały projekty związane z promocją atrakcji kulturowych, szlaków rowerowych oraz związane z rozwojem turystyki wodnej.

Ocenia się także wpływ projektu na rozwój regionu, jego komplementarność z planami regionalnymi oraz istniejącymi potencjałami.

Z innej strony ma on być czymś w regionie nowym, ale wyrosłym na już istniejących walorach czy to turystycznych czy gospodarczych.

Jak się przygotować do startu w konkursie na dotacje unijne?

Konkurs rozpocznie się w II połowie grudnia i potrwa do 22 lutego 2021 r. Jeśli planujesz ubiegać się o taką pomoc w rozwinięciu działalności, już teraz zacznij zbierać oferty, kosztorysy i inne wyceny, które będą podstawą do określenia budżetu projektu.

Jeśli w planach masz budowę, to już teraz należy podejmować rozmowy z architektami o przygotowaniu stosowanych projektów – na etapie składania wniosku nie trzeba mieć co prawda pozwolenia na budowę, ale w opisie musimy przedstawić informację, że uzyskanie tego dokumentu nie będzie stanowiło dużego problemu.

Dobrze też zaplanuj wszystkie działania w czasie, gdyż uzyskanie pozwolenia zajmie zapewne trochę czasu. Programy unijne mają zazwyczaj określone ramy czasowe, tzn. projekty muszą się zakończyć np. do 31.12.2023 r.

Należy więc uważnie podchodzić do harmonogramu prac, aby nie okazało się, że za wydatki poniesione po określonym okresie, dotacji nie otrzymamy.

Ocena ryzyka i jak je zmniejszyć

Na etapie składania wniosku należy rozważyć ryzyko, jakie wiąże się z jego realizacją. Wymogi programów dotacyjnych potrafią być dość restrykcyjne i jeśli zachodzić będą zmiany w projekcie w trakcie realizacji może nas to narazić na pewne kary, z odebraniem całej dotacji włącznie.

Aby się tego ustrzec, należy dobrze przygotować się do procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, aby uniknąć zarzutu o niespełnienie zasady konkurencyjności.

Jak zmniejszyć ryzyko?

Jeśli realizujemy inwestycję, której elementem są prace budowlane, to dobrze jest uzyskać odpowiednie zabezpieczenie wykonania umowy np. w postaci gwarancji należytego wykonania, a po zakończeniu warto mieć gwarancje usunięcia wad i usterek.

Dobrać odpowiedni produkt pomogą nam specjaliści w tym zakresie – TUTAJ

Podobne zabezpieczenie można również ustanowić przy zamawianiu maszyn i urządzeń w projekcie. Aby nie narazić się na problemy związane z dotrzymaniem terminów, warto odpowiednio ocenić ryzyko związane np. z dostawą maszyny na czas.

Można zastosować kary umowne, choć możemy mieć problemy z ich wyegzekwowaniem np. w przypadku problemów finansowych dostawcy. Przed tym także możemy się odpowiednio zabezpieczyć poprzez stosowne gwarancje kontraktowe, przez co przeniesiemy część ryzyka na ubezpieczyciela.

Musimy też zabezpieczyć odpowiednie finanse na realizację projektu, czyli wkład własny. Im większy projekt, tym może to być z początku trudniejsze, pomimo, że w formie dotacji otrzymujemy zazwyczaj około 50% zwrotu.

Możemy wspomóc się kredytem z banku, który wbrew pozorom, udzieli go dość chętnie – jeśli nie będziemy spłacać rat, to bank zajmie przedmiot dotacji.

Na jego korzyść działa to, że część poniesionego kosztu została pokryta z dotacji, więc bank może to traktować podobnie do wkładu własnego do kredytu.

Po więcej informacji zapraszamy do przeczytania artykułu o kompleksowym przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej

Na co zwracać uwagę podczas realizacji projektu?

W trakcie trwania projektu musimy bacznie zwracać uwagę na wprowadzane zmiany – przedsiębiorca wie, że musi się dostosowywać do zmiennych warunków, urzędnicy zaś często patrzą na zmiany niechętnie i wzbudzają one w nich podejrzliwość.

Realizując projekt, musimy stosować zasadę konkurencyjności, a więc uczciwie przeprowadzić postępowanie ofertowe. Zmiany po jego przeprowadzeniu mogą spowodować odebranie części dotacji lub będą się wiązały z dodatkowymi kontrolami.

Pomimo tego, nie trzeba się zniechęcać. Przejście ścieżki pozyskiwania dotacji daje doświadczenie w dobrym planowaniu rozwoju, skłania do głębszej analizy pomysłów i podjęcia działań, które pozwolą uniknąć późniejszych rozczarowań.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Zapisz się do newslettera

  Bądź na bieżąco z naszymi artykułami

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.