Artykuły
DotacjeFinansowanie

Premia na kredyt technologiczny w korzystniejszych warunkach

Aby nadążyć za konkurencją i dynamicznie rozwijającym się rynkiem, firmy produkcyjne, choć nie tylko, często muszą inwestować w specjalistyczny sprzęt. Nierzadko jednak inwestycja w zaawansowaną technologię jest zbyt kosztownym wyzwaniem dla małych i średnich firm. Kredyt technologiczny jest propozycją na wyście z takiej sytuacji.

W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest kredyt technologiczny?
 • Jak uzyskać kredyt technologiczny?
 • Korzystniejsze warunki premii technologicznej
 • Nabór wniosków

Czym właściwie jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny, czyli na innowacje technologiczne.

Jest to rodzaj wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciągnąć kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym.

Kto może się ubiegać o kredyt technologiczny?

Mogą to być firmy wprowadzające na rynek innowacyjne produkty lub usługi. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi posiadać:

 • Postać prawa własności przemysłowej
 • Postać wyników prac rozwojowych
 • Postać wyników badań aplikacyjnych
 • Postać nieopatentowanej wiedzy technicznej

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Warto też wiedzieć, że jest to projekt z unijnego Programu Inteligenty Rozwój, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a co za tym idzie, finansuje premię technologiczną.

Kredyt w tym przypadku to nazwa nieco myląca, bo BGK wypłaca dzięki tym środkom tzw. premię technologiczną, która pozwala na spłatę części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym. Kwota otrzymanej premii technologicznej jest pomocą publiczną. Pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków beneficjenta.

Jak uzyskać kredyt technologiczny?

Pierwszy etap

Należy złożyć wniosek o taki kredyt w banku, który ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zasady przyznawania środków nie odbiegają w tym przypadku od klasycznego starania się o kredyt — naczelną zasadą jest,  iż przedsiębiorca posiada zdolność kredytową. Fakt, że zakup technologii będzie finansowany przez fundusze państwowe, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.

Drugi etap

Po złożeniu wniosku i zawarciu umowy kredytu technologicznego (lub przyznaniu promesy kredytu technologicznego), przedsiębiorca składa do BKG wniosek o przyznanie premii technologicznej. Na tej podstawie BGK decyduje o możliwości przyznania dotacji.

Na podjęcie decyzji bank ma miesiąc od zakończenia miesiąca, w którym złożony został kompletny wniosek albo w którym usunięte zostały ewentualne niezgodności.

Jeżeli Bank uzna, że przedsiębiorca spełnia niezbędne przesłanki do otrzymania kredytu technologicznego, wówczas następnym krokiem jest wypłata premii technologicznej.

Podsumowując

Aby otrzymać premię technologiczną, przedsiębiorca powinien:

 1. Uzyskać promesę na udzielenie kredytu lub podpisać warunkową umowę kredytu technologicznego (inwestycyjnego) w banku komercyjnym;
 2. Złożyć do BGK wniosek o dofinansowanie projektu;
 3. W przypadku pozytywnej oceny projektu otrzymać promesę premii technologicznej od BGK;
 4. Podpisać umowę kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym, a następnie umowę o dofinansowanie z BGK;
 5. Zrealizować i rozliczyć projekt wdrażający nowy produkt lub usługę

Korzystniejsze warunki premii technologicznej

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził  istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne.

Najważniejsze zmiany przy Kredycie na innowacje technologiczne to: 

 • Zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej- teraz można uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych – m.in.:
 1. Koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
 2. roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 4. studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
 5. koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
 • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Warto więc zainteresować się tą metodą pozyskiwania kapitału, gdy w firmie potrzebne są nowoczesne technologie- może się okazać, że przedsiębiorca otrzyma pomoc nawet do 70 proc. kwoty, którą chce przeznaczyć na inwestycje.

Nie przegap terminu składania wniosku o Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III ‘Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, działanie 3.2., Wsparcie wdrożeń wyników B+R, pod działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne rusza już

1 czerwca 2020 r. i trwał będzie do 31 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 31 marca 2021 r.

Zespół aob consulting w imieniu Klienta zajmie się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej oraz towarzyszyć mu będzie na każdym etapie procedowania wniosku, aż do pełnego sukcesu, jakim w tym przypadku będzie rozliczenie projektu i otrzymanie premii technologicznej.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Zapisz się do newslettera

  Bądź na bieżąco z naszymi artykułami

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.