Hotel Patria Międzyzdroje

Hotel Patria

Klient uzyskał finansowanie w postaci preferencyjnej pożyczki JEREMIE, kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego na VAT w celu budowy Hotelu Patria poprzez rewitalizację istniejącego obiektu mieszczącego się przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowana została nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku pensjonatowego oraz budowa budynku z łącznikiem pomiędzy nimi z przeznaczeniem całości na obiekt zakwaterowania turystycznego z usługami towarzyszącymi.