Hotel Trofana Międzyzdroje

Hotel Trofana Międzyzdroje

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek hotelowo – usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kw. 2020 r. Kwota finansowania: 24,3 mln zł kredyt Jeremie, 7,8 mln zł kredyt komercyjny, 1,8 mln kredyt obrotowy VAT.