Due diligence nieruchomości

Co oferujemy? W ramach naszych usług przygotowujemy Due Diligence - dogłębną analizę, która zawiera informacje dotyczące statusu prawnego i technicznego nieruchomości.

Po co Due Diligence jest wykonywane?

Ma ona na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Analiza ta pomaga wypracować strategię negocjacyjną, zaplanować harmonogram i zwiększyć szanse na pomyślne przeprowadzenie transakcji.

Jak wygląda proces przygotowania Due Diligence?

Zakres przeprowadzanej analizy zależy od specyfiki planowanej transakcji.

Może ona zawierać jedynie podstawową weryfikację dokumentów i określenie sytuacji formalnej danego gruntu. W przypadku niektórych nieruchomości obejmuje ona również przygotowanie analizy finansowej czy też opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.

Co jest efektem Due Diligence?

Przeprowadzając tę analizę, weryfikujemy czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym i prawnym oraz, czy nabywca będzie mógł zrealizować inwestycje zgodnie ze swoimi założeniami.

Analiza Due Diligence zawiera najczęściej informacje na temat:

1

faktycznych właścicieli gruntu

2

wszelkich obciążeń nieruchomości (takich jak kredyt hipoteczny)

3

praw i roszczeń osób trzecich (wynikających np. z umów dzierżawy)

4

okoliczności nabycia nieruchomości przez sprzedającego

5

aktualności wpisów w Księdze Wieczystej

6

dostępności dróg publicznych i innych kanałów komunikacji

7

możliwości zabudowy i rozbudowy istniejących obiektów

8

przepisów dotyczących ochrony środowiska i krajobrazu oraz ochrony konserwatorskiej i archeologicznej dla danego gruntu

9

umów z gestorami sieci na dostawy mediów i innych usług na rzecz nieruchomości

Co dodatkowo?

Analiza Due Diligence nie tylko chroni kupującego przed czyhającymi na niego pułapkami, czy też stanowi argument przy prowadzeniu negocjacji.

Przeprowadzenie tej analizy pozwala ocenić kupującemu realną skalę problemu i oszacować możliwą do uzyskania stopę zwrotu po podjęciu określonych działań.

Właściciel gruntu dzięki tej analizie uzyska informacje, które elementy warto poprawić, aby wartość sprzedawanej parceli była jeszcze wyższa, a także co należałoby ujawnić w toku transakcji, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy. W przypadku zakupu gruntu pod inwestycje analiza będzie bardzo pomocna przy ocenie ekonomicznej i biznesowej planowanego przedsięwzięcia.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Jesteś zainteresowany usługą Due diligence nieruchomości?

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy.

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Firma
   Telefon
   Treść wiadomości
   Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.