Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Analizujemy ryzyko i rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania, aby uzyskać najlepsze warunki gwarancji ubezpieczeniowych. Negocjujemy warunki oraz przeprowadzamy przez likwidację szkód.

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Jest to jedna z czynności ubezpieczeniowych, pisemne zobowiązanie osoby gwarantującej
(zakładu ubezpieczeń) do zapłaty Beneficjentowi (osobie, na którą gwarancja została wystawiona), określonej kwoty pieniężnej, na jego żądanie, w przypadku gdy dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań względem Beneficjenta.

Co możemy objąć ochroną:


1. Gwarancja zapłaty wadium.

Gwarancja zapłaty wadium przeznaczona jest dla podmiotów przystępujących do przetargów na świadczenie wszelkich usług (m.in. roboty budowlane).
Zakład ubezpieczeń wydaje stosowny dokument, dzięki czemu nie trzeba zamrażać gotówki na koncie ogłaszającego przetarg do czasu jego rozstrzygnięcia.

Możemy więc dalej obracać swoimi środkami, a koszt udzielenia gwarancji jest zazwyczaj niski.


2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu.

Gwarancja zabezpiecza prawidłową - zgodną z postanowieniami umowy - realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych.

Dzięki skorzystaniu z gwarancji należytego wykonania kontraktu wykonawca unika „mrożenia gotówki”, zyskując tym samym możliwość ich swobodnego wykorzystania, np. na realizację innego kontraktu.


3. Gwarancja usunięcia wad i usterek

Jest to zabezpieczenie gwarantujące usunięcie ewentualnych usterek, które mogą wystąpić po realizacji kontraktu.


4. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności

Wystawiana jest na podmiot zobowiązany do zapłaty za konkretny towar, czy też usługę z odroczonym terminem zapłaty. O tego typu gwarancję może ubiegać się dostawca towarów.

Proces oceny ryzyka oraz wyboru odpowiedniego ubezpieczenia.

 1. Przygotowujemy zapytania brokerskie do towarzystw ubezpieczeniowych w oparciu o dokumenty finansowe przedsiębiorstwa, których przedstawienie jest konieczne do uzyskania gwarancji.

 2. Negocjujemy warunki gwarancji z zakładami ubezpieczeń i pilnujemy, aby treść gwarancji była zgodna z oczekiwaniami Beneficjenta.

 3. Przygotowujemy rekomendację z porównaniem ofert poszczególnych zakładów i wskazujemy najkorzystniejszą z nich, a następnie koordynujemy proces wystawienia gwarancji.

Co robimy dla klienta po pozyskaniu gwarancji ubezpieczeniowej?

W dalszej obsłudze nadzorujemy terminy kończących się polis i dokonujemy ich odnowienia.

Pomagamy w procesie likwidacji szkód oraz składamy odwołania w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia jego wysokości przez zakład ubezpieczeń.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Jesteś zainteresowany usługą Gwarancje ubezpieczeniowe?

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy.

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Firma
   Telefon
   Treść wiadomości
   Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.

   Prezentacja nieruchomości

   Wypełnij formularz, nasz konsultant prześle Ci dokumenty

    Imię
    Nazwisko
    E-mail
    Telefon
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest aob consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Armii Krajowej 14B, NIP: 8551585816 Polityka prywatności.