Ubezpieczenie od utraty zysku (BI – Business Interruption)

Ubezpieczenie od utraty zysku
(BI – Business Interruption)

Analizujemy ryzyko i rekomendujemy właściwe rozwiązania, aby uzyskać najkorzystniejsze ubezpieczenie od utraty zysku spowodowanej przerwą w działalności przedsiębiorstwa.

Negocjujemy warunki ubezpieczenia oraz pomagamy w uzyskaniu odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Po co jest wykonywana?– korzyści

Forma tego ubezpieczenia nie funkcjonuje jako odrębny produkt.

Zazwyczaj jest ono oferowane jako dodatkowe rozszerzenie do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.
Takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie całościowej
ochrony wyniku finansowego firmy – otrzymamy odszkodowanie nie tylko za np. utracone maszyny w wyniku pożaru, ale ubezpieczenie również gwarantuje pokrycie kosztów przestoju z tego wynikającego.

UWAGA!

Ważne jest, aby ubezpieczenie od zdarzeń losowych, jak i od utraty zysku, miały taki sam okres ubezpieczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu utraty zysku przedsiębiorstwa nie zachodzi, jeżeli szkoda rzeczowa wystąpiła w okresie obowiązywania umowy z tytułu ubezpieczenia zysku, ale po wygaśnięciu polisy bazowej, np. majątkowej.

Do określenia sumy ubezpieczenia bierze się pod uwagę osiągany zysk brutto oraz kwoty kosztów stałych, tj. czynsz, opłaty za media, koszty administracyjne czy też koszty wynagrodzeń pracowników.

Zysk brutto w sensie ubezpieczeniowym równy jest więc sumie zysku operacyjnegoubezpieczonych kosztów stałych.

Możliwe jest uzyskanie odszkodowania na podstawie przedstawionych kosztów pracy pracowników w godzinach nadliczbowych, jeśli konieczność tej pracy wynikała ze szkody.

Ubezpieczenie BI pokrywa również często koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników, wynajmu maszyn zastępczych czy też pomieszczeń zastępczych, co pozwala firmie szybciej powrócić do normalnego funkcjonowania.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o klauzule umowne obejmujące szkody powstałe w kooperacji z dostawcami lub odbiorcami, powstałe w wyniku przerwania dostaw wody, gazu, energii elektrycznej czy też szkody związane z brakiem dostępu np. do lokalu, w którym jest wykonywana działalność.

Ta ostatnia sytuacja może mieć miejsce, gdy szkoda wystąpiła na sąsiedniej działce i w ten sposób uniemożliwiło się funkcjonowanie ubezpieczającemu.

Statystyki a upadłość wskutek szkody.

Statystyki pokazują, że tylko 25% firm, po wystąpieniu szkody wpływającej na znaczne zakłócenie ich produkcji, powraca do pełnych zdolności.

45% zbankrutowało w ciągu roku, a 30% w ciągu trzech lat.

Rozwijające się firmy powinny więc zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie swojego funkcjonowania w razie wystąpienia nagłej szkody, co uchroni je przed zaprzestaniem działalności.

Proces oceny ryzyka i wyboru odpowiedniego ubezpieczenia.

1

Przygotowujemy zapytania brokerskie do towarzystw ubezpieczeniowych w oparciu o dokonaną analizę potrzeb klienta oraz jego sytuację finansową.

2

Negocjujemy stawki i zakres ochrony z zakładami ubezpieczeń. Ustalamy, jakie dodatkowe warunki w ubezpieczeniu od przerw w działalności możemy uzyskać.

3

Przygotowujemy rekomendację brokerską z porównaniem ofert poszczególnych zakładów wraz z opisem i wskazaniem najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.

Jakie czynności wykonujemy po zawarciu polisy?

Po zawarciu polisy monitorujemy terminy kończących się polis, pomagamy w procesie likwidacji szkód oraz składamy odwołania w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia jego wysokości przez zakład ubezpieczeń.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Jesteś zainteresowany usługą Ubezpieczenie od utraty zysku (BI – Business Interruption)?

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy.

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Firma
   Telefon
   Treść wiadomości
   Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług, w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę, a także w przyszłości przekazywać informacje handlowe.

   Prezentacja nieruchomości

   Wypełnij formularz, nasz konsultant prześle Ci dokumenty

    Imię
    Nazwisko
    E-mail
    Telefon
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest aob consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Armii Krajowej 14B, NIP: 8551585816 Polityka prywatności.