Wsparcie w zakresie realizacji inwestycji objętych ochroną konserwatorską

Co jest przedmiotem usługi? W ramach usług aob consulting weryfikujemy nieruchomości pod kątem ochrony konserwatorskiej i udzielamy wparcia w zakresie realizacji inwestycji na terenach objętych taką ochroną.

Po co jest wykonywana weryfikacja nierchomości?

Przed przystąpieniem do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, zawsze weryfikujemy status parceli. Sprawdzamy, czy została ona wpisana do rejestru lub ewidencji zabytków oraz, czy zostały wobec niej wydane odrębne decyzje, dotyczące szczególnej ochrony. Na tym etapie ustalamy, jakie ograniczenia zostały nałożone na daną nieruchomość.

Co jeśli nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską? Jeżeli działka będąca przedmiotem oferty objęta jest ochroną konserwatorską lub archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej, Inwestor będzie miał obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych, poczynań inżynierskich, budowlanych i innych kwestii związanych z pracami ziemnymi.

Roboty te muszą być poprzedzone przeprowadzeniem odpowiednich badań i uzyskaniem właściwych zezwoleń.

Co zyskujemy wykonując weryfikację nieruchomości?

Dzięki przeanalizowaniu tej kwestii jesteśmy w stanie ocenić, czy inwestycja może zostać zrealizowana oraz podjąć odpowiednie działania, mające na celu uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji budowy.

Informacje o ograniczeniach wynikających z ochrony konserwatorskiej są istotne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Jak wygląda proces weryfikacji nieruchomości?

Rodzaj naszego wsparcia zależy od typu inwestycji oraz zakresu ochrony danej nieruchomości.

Na wstępie weryfikujemy, do jakiego zestawienia został wpisany obiekt i na tej podstawie podejmujemy odpowiednie działania. Mając tę wiedzę, pomagamy naszym klientom uzyskać odpowiednie decyzje i pozwolenia, a także skorzystać z możliwych form wsparcia finansowego.

Nieruchomość może znajdować się w Rejestrze Zabytków Nieruchomych, prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W takim wypadku zadaniem Inwestora jest zabezpieczenie i utrzymywanie budynku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a także eksploatowanie go w sposób zapewniający zachowanie historycznej wartości.

Wszystkie prace remontowe i przekształcenia muszą zostać skonsultowane z konserwatorem zabytków, a rozbiórka staje się praktycznie niemożliwa. W tej sytuacji Inwestor może jednak ubiegać się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz liczyć na zwrot od 50% do 100% poniesionych kosztów. Właściciel może uzyskać także zwolnienie z zapłaty podatku od nieruchomości

Jeśli nieruchomość ma wartości historyczne, kulturowe lub artystyczne, a nie jest wpisana do Rejestru Zabytków, może znajdować się w Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzonej przez samorząd lokalny.

W takiej sytuacji również należy uzgadniać wszystkie zamierzenia budowlane, jednak odbywa się to w trybie opinii wydawanej w trakcie postępowania administracyjnego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zapewnia to większą swobodę działania.

Jeśli plan miejscowy lub inne dokumenty nie stanowią inaczej, bez większych komplikacji będziemy mogli zmienić kolor elewacji lub dobudować kolejną część budynku.

W przypadku GEZ nie mamy jednak możliwości uzyskania dotacji, ulg w podatku rolnym czy też podatku od nieruchomości. Tak więc wpis do GEZ niesie za sobą znacznie mniejsze ograniczenia, ale nie uprawnia też do korzystania z wielu udogodnień finansowych.

Ochrona konserwatorska dotyczy nie tylko budynków. Może zdarzyć się bowiem, że działka jest zaliczona do kompleksu nieruchomości o charakterze zabytkowym, np. leży na terenie starego miasta, byłej osady słowiańskiej czy też Pomnika Zagłady.

Możliwe również, że na parceli oznaczone zostały stanowiska archeologiczne. Kwestie te weryfikujemy, zapoznając się z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz konsultując się bezpośrednio z Konserwatorem Zabytków.

Co jest efektem weryfikacji nieruchomości?

Jeżeli po przeprowadzonej analizie okaże się, że nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską, pozyskujemy odpowiednie dokumenty i pozwolenia, zlecamy przeprowadzenie odpowiednich badań czy też wypełniamy obowiązek informacyjny wobec Konserwatora.

Na bazie posiadanych informacji jesteśmy też w stanie opracować koncepcję zabudowy. Przez cały proces inwestycyjny dbamy o bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonej transakcji.

Co dodatkowo?

Weryfikując nieruchomość pod kątem ochrony konserwatorskiej, sprawdzamy także ewentualne ograniczenia związane z ochroną środowiska (m. in. kwestię położenia nieruchomości na obszarze Natura2000 czy też obszarze chronionego krajobrazu), które również mogą mieć znaczący wpływ na realizację naszego przedsięwzięcia.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

adres
Armii Krajowej 14b, IIIp
72-600 Świnoujście

Formularz kontaktowy

  Zapytanie

  Termin

  Dane kontaktowe

  Zgody

  Prezentacja nieruchomości

  Wypełnij formularz, nasz konsultant prześle Ci dokumenty

   Imię
   Nazwisko
   E-mail
   Telefon
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest aob consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Armii Krajowej 14B, NIP: 8551585816 Polityka prywatności.